Selectează o Pagină

Politica de confidenţialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

S.C. Total Tools S.R.L cunoaşte importanţa datelor dvs. şi se angajează să protejeze confidenţialitatea şi securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată şi practică informaţiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului Total Tools, clienţi, potenţiali clienţi, consumatori, potenţiali consumatori) în cadrul prezentei Politici de confidenţialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile de mai jos.

Vă rugăm să parcurgeţi aceasta Politică şi să ne adresaţi orice solicitare de detalii la datele de contact menţionate mai jos.

Totodată, această Politică promovată de Total Tools are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului, dispozitive de tip smartphone, tabletă, televizor. În cazul în care nu sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecţiei datelor cu caracter personal dar şi în termenii şi condiţiile generale, din punct de vedere al informaţiilor confidenţiale, drepturi de autor, etc.), vă rugăm să nu utilizaţi site-ul www.totaltools.ro.

Conform cerinţelor Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, Total Tools administrează în condiţii de sigurantă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului şi achiziţionării produselor Total Tools.

Prin bifarea faptului că sunteţi de acord cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau dupa caz, prin continuarea utilizării site-ului si serviciilor noastre ulterior parcurgerii aceste Politici, sunteţi de acord cu aceasta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

1. Scopurile pentru care colectăm şi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal

Total Tools colectează şi prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru urmatoarele scopuri de prelucrare:

1. Administrarea, îmbunătăţirea şi realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.totaltools.ro

2. Activităţi comerciale de vânzări, cuprinzând realizare, administrare şi dezvoltare vânzări, inclusiv vânzari online pe website-ul www.atumag.com, administrarea conturilor clienţilor, cercetare / studii de piaţă, statistică.

3. Reclamă, marketing şi publicitate, activităţi de promovare a produselor şi serviciilor Total Tools, desfăşurare campanii promoţionale, transmitere de newsletter (buletine informative), de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentului consumatorului.

4. Activităţi de post-vânzări, cuprinzând servicii de relaţii cu clienţii, informarea utilizatorilor/clienţilor privind evaluarea produselor şi serviciilor oferite, îmbunătăţirea calităţii serviciilor de reparaţii şi întreţinere a produselor comercializate prin intermediul site-ului, efectuarea intervenţiei de service, înlocuiri de produse.

5. În scop probatoriu în legatură cu activităţile de mai sus şi de arhivare.

 

2. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucram

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

1.Pentru administrarea, îmbunătăţirea şi realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.totaltools.ro

– nume, prenume, adresa (domiciliu/reşedinţa), e-mail, sex, data şi locul naşterii, informaţii tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locaţia acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informaţii în legătură cu intervalul orar precum şi data la care a fost folosit website-ul Total Tools, alte informaţii care rezultă din folosirea aplicaţiilor de tip cookies;

2.Pentru activităţi comerciale de vânzări, cuprinzând realizare, administrare şi dezvoltare vânzări, inclusiv vânzări online pe website-ul www.atumag.com, administrarea conturilor clienţilor, cercetare / studii de piaţă, statistică:

– nume, prenume, adresa (domiciliu/reşedinţa), cod numeric personal, e-mail, sex, data şi locul naşterii, seria şi numărul cărţii de identitate, date bancare, în scopul efectuării plăţii/restituirii sumelor necuvenite, adresa de livrare

3.Pentru reclamă, marketing şi publicitate, activităţi de promovare a produselor şi serviciilor Total Tools, desfăşurarea campaniilor promoţionale, transmiterea de newsletter-e (buletine informative), de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentului consumatorului.

– nume şi prenume, sex, data şi locul naşterii, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reşedinta), obişnuinţe/preferinţe/comportament.

– în plus, Total Tools prelucrează date constând în codul numeric personal şi seria şi numărul actului de identitate strict pentru identificarea câştigătorilor campaniilor promoţionale şi pentru conformarea cu cerinţele legislaţiei fiscale.

De asemenea, unele din aceste date sunt necesare ca indentificator unic al persoanei în funcţie de tipul concursului/promoţiei/simulării ori jocului la care participă.

4.Pentru activităţi de post vânzări, cuprinzând servicii de relaţii cu clienţii, informarea utilizatorilor / clienţilor privind evaluarea produselor şi serviciilor oferite (inclusiv evaluarea produselor pe website-ul Total Tools), îmbunătăţirea calităţii serviciilor de reparaţii şi întreţinere a produselor comercializate prin site-ului, efectuarea intervenţiei de service, înlocuiri de produse:

– nume şi prenume, sex, data şi locul naşterii, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reşedinta), obişnuinţe/preferinţe/comportament, alte date care rezultă din evaluarea produselor de către clienţi.

– în plus, Total Tools prelucrează date referitoare la: cod numeric personal, serie şi număr act identitate, date bancare, doar pentru situatiile în care intervin înlocuiri de produse.

5.În scop probatoriu în legătură cu activităţile de mai sus şi de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menţionate la scopurile de mai sus, în vederea menţinerii evidenţelor legate de activităţile desfăşurate, pentru protejarea drepturilor în justiţie şi exercitarea altor drepturi conform legii şi contractelor încheiate, îndeplinirea cerinţelor de păstrare şi de arhivare a documentelor, în acord cu dispoziţiile legale.

Datele cu caracter personal care beneficiaza de un regim special de protecţie cum ar fi codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, vor fi colectate şi prelucrate în condiţii limitative şi în concordanţă cu dispoziţiile legale, pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul proteţiei datelor cu privire la acestea.

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca Total Tools să realizeze activităţile enumerate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea Total Tools de a va furniza respectivele servicii, informaţii, de a răspunde solicitărilor dvs. sau de a realiza orice alte activităţi din cele enumerate mai sus.

 

 

3. Cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menţionate mai sus, Total Tools poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

– partenerilor contractuali ai Total Tools (cum este cazul companiilor cu care Total Tools se afla în relaţii de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a produselor şi serviciilor noastre), furnizori de servicii (de marketing, curierat, servicii de plată / bancare, telemarketing sau alte servicii), inclusiv entităţi care asistă Total Tools în prelucrarea de date în calitate de împuterniciţi, asiguratori, autorităţi publice (Parchet, Poliţie, instanţele judecătoreşti şi alte organe abilitate ale statului), în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din acelasi grup cu Total Tools precum şi dvs. ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dvs. de acces.

 

 

4. Transferul Datelor cu Caracter Personal în străinătate

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri din cele indicate mai sus, o parte sau toate datele dumneavoastră menţionate mai sus pot fi transferate către ţări din Uniunea Europeană şi din afara Uniunii Europene/Zonei Economice Europene. Pentru lista completa a ţărilor către care se transferă datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactaţi la detaliile de contact de mai jos.

Total Tools ia toate măsurile necesare pentru a vă asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate în mod adecvat indiferent de locul în care sunt transferate.

Prin transmiterea datelor dvs. cu caracter personal către Total Tools acceptaţi (în măsura în care un acord din partea dvs. este cerut de lege), ca datele dvs. cu caracter personal:

– să fie incluse în baza de date Total Tools şi ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate de către Total Tools, inclusiv afiliaţii şi colaboratorii săi pentru desfăşurarea şi/sau derularea activităţilor care se încadrează în scopurile de prelucrare de mai sus; acest consimţământ include şi prelucrarea datelor legate de locaţia echipamentului dvs, conform celor menţionate mai sus.

– să poate fi transferate de către Total Tools atât afiliaţilor săi precum şi altei/altor entităţi din ţară sau străinatate, conform informaţiilor de mai sus, pentru desfăşurarea de către acestea de activităţi proprii legate de promovare şi marketing şi alte activităţi conexe acestora.

 

 

5. Prin citirea prezentei Politici aţi luat la cunoştinţă de faptul că vă sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv:

dreptul de a fi informaţi cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii;
dreptul de acces la datele dvs. cu caracter personal-aveţi dreptul de a obţine din partea noastră o confirmare că prelucrăm sau nu datele dvs., iar dacă da, să vă oferim acces la aceste date precum şi informaţii despre cum sunt prelucrate
dreptul la portabilitate-puteţi primi datele într-un format structurat care poate fi citit automat, şi la dreptul că acestea pot fi transmise direct altui operator
dreptul la opoziţie – vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deserveşte un interes public ori un interes legitim al nostru
dreptul la rectificare – se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate a datelor personale inexacte
dreptul la ştergere/dreptul de a fi uitat – dreptul de a vă şterge datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situaţii: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, ţi-ai retras consimţământul şi nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate illegal, datele trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale;
dreptul la restriţionarea prelucrării poate fi exercitat în următoarele cazuri: este contestată exactitatea datelor pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii acestora, prelucrarea este ilegală dar nu se doreşte ştergerea datelor ci doar restricţionarea acestora, în cazul în care Total Tools nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării dar le soliciaţi pentru apărarea unui drept în instanţă, dacă v-aţi opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă drepturile legitimeprevalează asupra drepturilor dvs.
de a vă adresa justiţiei în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislaţiei în materie.
Vă puteţi exercita aceste drepturi trimiţând un e-mail catre Total Tools prin accesarea formularului de contact la adresa office@totaltools.ro sau ne puteţi scrie la următoarea adresă de poştă: S.C. Total Tools S.R.L. Deva, Calea Zarandului nr. 112A, jud. Hunedoara sau de e-mail office@totaltools.ro

Pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediate pe adresa S.C. Total Tools S.R.L. Deva, Calea Zarandului nr. 112A, jud. Hunedoara sau de e-mail office@totaltools.ro , vă puteţi exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

-să vi se confirme conform legii, faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;

– să accesaţi şi să interveniţi asupra datelor transmise;

– să vă opuneţi prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară (cu excepţia prelucrării de marketing direct, caz în care vă puteţi opune oricând în mod gratuit şi fără justificare)

– să solicitaţi ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevazute de lege.

Puteţi să vă opuneţi oricând şi fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin trasmiterea către Total Tools (prin accesarea formularului de contact la adresa office@totaltools.ro sau la adresa de posta: S.C. Total Tools S.R.L. Deva, Calea Zarandului nr. 112A, jud. Hunedoara sau de e-mail office@totaltools.ro a unei solicitări scrise, datate şi semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dumnevoastră va fi înaintată către departamentul specializat al Total Tools care gestionează aceste solicitări; este posibil să primiţi un mesaj prin care se confirmă că opţiunea dumneavoastră a fost notată, precum şi orice alte informaţii necesare, după caz.

De asemenea, puteţi să vă opuneţi oricând, din motive întemeiate şi legitime, conform legii, ca datele care vă vizează să facă obiectul prelucrării de către Total Tools, cu excepţia cazului în care există prevederi legale contrare. În acest scop, puteţi înainta Total Tools o cerere scrisă, datată şi semnată, la adresa de posta: S.C. Total Tools S.R.L. Deva, Calea Zarandului nr. 112A, jud. Hunedoara sau de e-mail office@totaltools.ro sau accesând formularul de contact la adresa https://www.totaltools.ro/index.php?route=information/contact Şi în acest caz, solicitarea dumneavoastră va fi înaintată către departamentul specializat al Total Tools care gestionează aceste solicitări, urmând să primiţi un răspuns din partea Total Tools şi orice alte informaţii relevante legate de solicitarea dvs.

 

 

6. Prevederi speciale legate de minori

Total Tools nu urmăreşte în activităţile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenţie deosebită se acordă de către Total Tools pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizeaza în conformitate cu cerinţele legale şi în cazuri strict determinate.

Total Tools nu realizează activităţi promoţionale de marketing direct faţă de minori.

Minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicaţii pe site-ul Total Tools, ori participarea la concursuri sau campanii ale Total Tools, decât daca aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.

Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani pot achiziţiona produse sau servicii, solicita şi primi comunicaţii de la Total Tools numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.

De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicaţii sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exerciţiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condiţiile legii, şi având în vedere cele de mai sus.

 

 

7. Durata prelucrării datelor

Durata prelucrării datelor va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opozitie, în condiţiile art. 21 din Regulamentul UE nr. 679/2016. De asemenea, Total Tools poate stoca datele cu caracter personal pe o durată mai îndelungată, în scop probatoriu şi de arhivare a documentelor fiscale, conform prevederilor legale.

Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate face pentru realizarea de statistici, îmbunătăţirea serviciilor, administrarea conturilor clienţilor, cercetare / studii de piaţă.

 

 

8 Alte informaţii

Vă rugăm să verificaţi la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informaţi în legătură cu aceasta.

La încheierea operaţiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parţial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislaţiei speciale în vigoare, în condiţiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.

Pentru înregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, Total Tools nu îşi asumă nicio responsabilitate.

Vă semnalăm faptul ca nici un program de securizare a informaţiilor nu este infailibil.